Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Photos of the Day

Buenos Aires young dancer

Buenos Aires tango session

Buenos Aires tango move

Buenos Aires tango lesson

Buenos Aires tango demonstration

Buenos Aires tango dancers


Photos from
National Geographic