Σάββατο, 31 Μαΐου 2008

Photo of the Day

Chiquibul snake skeleton


Arctic fox pup canada


Arching Mangrove RootsPhoto from National Geographic

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

Toledo, Spain


Calle del comercio

La mancha windmills


photo from National Geographic

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Toledo, Spain

Overlooking Toledo

Santa Maria la blanca church

Cathedral ayuntamiento square


Photo from National Geographic

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Κυριακή, 25 Μαΐου 2008

Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2008

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Photos of the day

Everest


Tornadophotos from National Geographic

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2008

Κυριακή, 18 Μαΐου 2008