Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Land of the living wind torres del paine

Land of the living wind seaside village

Land of the living wind rio negro ranch

Land of thw living wind moreno glacier

Land of the living wind lighthouse
Patagonia coast


photos from National Geographic

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Land of the living wind
copahue rock monuments

Land of the living wind
copahue provincial park

Land of the living wind andes
Mountains waterfall

Great sail peak summit

Arizona aurora


photos from National Geographic

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Patagonia skier

Patagonia rock climbing

Patagonia cave

Rock fort India

Ball kick Malaysia


photos from National Geographic

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Patagonia mountain climber

Patagonia Kayakers patagonia

Patagonia horse rider


photos from National Geographic

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Adventure Patagonia garibaldi fjord

Adventure paragonia cerro torre


Marine census deep sea


photos from National Geographic

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Climbing sand dune

Kolmanskop Namibia

Morning bath

Koi feeding


photos from National Geographic

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Festival Thailand

Mortar Afghanistan

Heart lightphotos from National Geographic

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Western road

Wells nichols

Water buffalo parks

Volcano winter

View poundbury


photos from National Geographic

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Photo of the Day

Vienna strandbar

Vienna rathausplatz

Vienna prater

Vienna palmenhaus

Vienna museums quartier


photos from National Geographic