Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Photos of the Day

Buenos Aires young dancer

Buenos Aires tango session

Buenos Aires tango move

Buenos Aires tango lesson

Buenos Aires tango demonstration

Buenos Aires tango dancers


Photos from
National Geographic

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Photos of the Day

Buenos Aires plaza dorrego

Buenos Aires microcentro

Buenos Aires dance studen

Buenos Aires


photos from
National Geographic

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010